فروشگاه اینترنتی تک‌باف، عرضه مستقیم فرش دستباف ترکمن ۰۱۷۳۳۳۴۲۵۵۱

فرش دستباف ایرانی اعلا

برای ﺧرﯾد ﻓرش دﺳﺗﺑﺎف باید بدانید که این وسیله زینتی از نظر جنس تار و پود، پرز، اندازه و … زیبایی های خاص خودش را دارد و شما می توانید با در نظر گرفتن سلیقه شخصی تان یک مدل را انتخاب کنید. انواع فرش دستباف از نظر جنس الیاف به شرح زیر است:

• فرش های دستباف چله ابریشم: تنها چله این فرش از جنس ابریشم می‌باشد و پرزهای آن امکان دارد از پشم بافته شود.

• فرش های دستباف ابریشم: جنس چله این فرش از پشم است و تار و پود آن را از ابریشم می بافند.

• فرش های دستباف پشمی: به فرش هایی که تار و پود آن از جنس پنبه و پرز باشد می‌گویند که در بین ایلات و عشایر، با جای نخ از پشم استفاده می‌ شود.

• فرش های دستباف گل ابریشم: در حاشیه این دسته از فرش ها به جای پرز پشمی، از ابریشم استفاده می شود؛ در اغلب موارد چله آن ها نیز از ابریشم است.